Ortaçağ Müziği Nedir? Nasıl Yayılmıştır?

0
11205
Ortaçağ Müziği Nedir

ORTAÇAĞ MÜZİĞİ NEDİR? NASIL YAYILMIŞTIR?

Ortaçağ müziği; İsa’nın doğumundan sonra, Ortaçağ olarak isimlendirilen çağda Katolik Kilisesi ile ilgili müziktir.

İlk Hıristiyanlık Kudüs’te Yahudi dininin bir parçası olarak doğmuş, sonraki yüzyıllarda tüm dini ve din dışı olayları etkileyerek tüm Batı Avrupa’ya yayılmıştır. Kilise yaşamı ölüme hazırlık olarak gördüğünden, insan ruhunu ölümden sonraki hayata hazırlamayı görev olarak görmüştür.

Ortaçağ Müziği Nedir
Ortaçağ Müziği Nedir

Bu merkezi görev nedeniyle Ortaçağ boyunca müzikçilerin en önemli görevi bu kuruma hizmet etmek olmuştur.Din dışı müziğe önem verilmemiştir. Gelip geçici yaşama ait görülmüştür. Bu nedenle, notaya dahi alınmamıştır.

Kilise içinde müzik, yalnızca dualara eşlik olarak değil, evrenin aynası olarak düşünülmüş ve “Tanrı’nın yarattığı dünyanın” uyumunun anlaşılması için araç işlevi görmüştür.

Ortaçağ teorisinde çoksesliliğin (polifoni) çıkması ve yayılmasıyla önemli bir kriz yaşanmıştır.  Teori bu yeniliği kapsayacak şekilde genişletilmiş, ritim ve ölçü teknikleri geliştirilerek yeniliklere uyum sağlanmıştır.

Harpsichord Musical İnstrument Johann Sebastian Bach Beste yaptığı için kuyruklu tarihi eski Hepsikord Tarihi İlk Piyanolar Atası, Piyanonun gelişimi Piyano
Harpsichord Musical İnstrument Johann Sebastian Bach Beste yaptığı için kuyruklu tarihi eski Hepsikord Tarihi İlk Piyanolar Atası, Piyanonun gelişimi Piyano
  1. yüzyıla kadar kilise müziği ön planda kalmıştır.

Ancak 14.yüzyılda kilisenin gerilemesiyle, din dışı müzik önem kazanmıştır.

Hiristiyan ezgisinin kaynaklarından biri Yahudi ilahileridir. Bir diğer kaynak ise Yunan ezgileridir.

Eski Hırisitiyan müziği tümüyle ses müziğiydi. Katolik kilisesi şarkılarının tümü, chant (şant), chorale (koral) ya da cantus planus (düz şarkı) olarak adlandırılır.

 

 

CEVAP VER