Küçük Çocuk Piyano Dersi Eğitimi Nasıl Olmalıdır. Dikkat Edilecek Konular.

0
5595
Küçük Çocuk Piyano Dersi Eğitimi Nasıl Olmalıdır. Dikkat Edilecek Konular. PianoMüzik Eğitimi Başlangıcı Esasları Ve Hedefi. Çocuk özel Ders Kurd Okul
Küçük Çocuk Piyano Dersi Eğitimi Nasıl Olmalıdır. Dikkat Edilecek Konular. PianoMüzik Eğitimi Başlangıcı Esasları Ve Hedefi. Çocuk özel Ders Kurd Okul

 

Çocuk Piyano ve Müzik Eğitimi Başlangıcı, Esasları ve Hedefi

Küçük Çocuk Müzik eğitiminde, Piyano eğitiminin yeri önem taşımaktadır. Sanat kollarından, Müzik Eğitiminde de Piyano Eğitimi, verimli olması ve psiko-motor hareket sisteminin kavranması açısından, erken Çocuk yaşlarda verilmesi planlanmıştır.

6-10 yaş Küçük Çocuklara Piyano Müzik eğitimi çalışması, Piyano eğitimine başlangıç yaşı, verilme şekli ve kullanılan materyallerin tam anlamı ile öğretimi, özellikle ileride ihtiyaç duyulacak ve temelin doğru oluşturulması için çok önem arz eden bir süreç olarak düşünülmektedir.

Bu sürecin en önemli ögeleri aile, eğitimci, eğitimcinin kullandığı piyano metotları ve uyguladığı yöntemlerdir. “Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki, piyano derslerinde bu konu gerektiği kadar incelenebilmekte midir?” sorusu, bu nokta ile çok önem taşımaktadır. Bu yüzden, YÖK programı ve ilgili derse ait, ders içeriklerini iyi inceleyip, doğru bir yöntem ve ders işleme şekli oluşturulması hedeflenmesi ve her öğretmen adayına bu bilgiler, her gördüğü çalgı doğrultusunda aynı önemle verilmesi planlanıp uygulanması düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmada, betimsel araştırma modeli kullanılmış olup, tarama modeli yöntemi ile kullanılmakta olan yöntem örnekleri incelenmiş, ders içerikleri ve uygulamaları arasındaki farklar ortaya konmuştur.

Lise Dengi Eğitim Veren Müzik Ile İlgili Okullar Hangileridir İlk Öğretim Öğrenciler Okulu Akademik Müzik Eğitimi Lise Düzeyi Okulları Yetenek Sınav Hazırlık
Lise Dengi Eğitim Veren Müzik Ile İlgili Okullar Hangileridir İlk Öğretim Öğrenciler Okulu Akademik Müzik Eğitimi Lise Düzeyi Okulları Yetenek Sınav Hazırlık

Öğretmen yetiştiren kurumlarda, verilmesi planlanmış Piyano dersleri ve içeriklerinin önemi, öğretmen olduktan sonra daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu kurumlar, Piyano eğitimcisi veya keman, Gitar, flüt vb. öğretmeni yetiştirmek amacında değildirler. Hedef Müzik Öğretmeni yetiştirmektir. Öğrenimini gördükleri her kolda, müzik öğretmenliğinde yani sınıfta kullanabilmeleri ve eğitimini de verebilmeleri doğrultusunda bilgilerle donatılmaları hedeflenmektedir. İlgi duyan veya duymayan olmasına bakılmaksızın, derslerin içerisinde her türlü yaklaşım bilgileri verilmesi ve işlenerek uygulanması, müzik öğretmeninin bir parçası olarak düşünülmektedir.

Özellikle İlk derslerde amaçlar; eğitimci-öğrenci ve piyano arasında bir bütünlük sağlayıcı çalışmalar ile başlanmaktadır. Sonraları; Piyanoda oturuşun doğru bir şekilde gerçekleştirilip, ses çıkarma çalışmalarına geçilerek, oyun ve tasvir süreçlerini de kullanılması ve iki eli bağımsız hareket ettirebilme yeteneğini geliştirme çalışmaları şeklinde oluşturulmaktadır. Sonraları da; ezgiler oluşturabilme, notaları adım adım hem sol anahtarında, hem de fa anahtarında tanıma ve piyano üzerinde yerlerini bulabilme çalışmaları ile beraber, iki elin tutuş ve kuvvet uygulama çalışmalarını tasvirlerle öğrenme süreçleri ile devam etmesi düşünülmektedir. Tüm bu davranışlar kazandırılmaya çalışılırken, bir yandan da çeşitli materyallerle özellikle küçük yaştaki öğrencilerin ilgisini çekecek biçimde piyano çalma becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçleri sağlıklı ve verimli geçirebilmek, eğitimcinin doğru bir iletişim kurması, ayrıca öğreteceği bilgileri ve uygulatacağı çalışmaları geniş bir piyano eğitimi için yazılmış kitapları bol ve çeşitliliği fark ettirerek yapabilmesine, ilgi uyandırabilmesine, dikkat çekmesine ve sürekliliği sağlamasına bağlı olarak gerçekleşebilmesi ile verilebileceği düşünülmektedir.

6-10 Yaş Küçük Çocuklara (İlköğretim Düzeyi 1. ve 2. Sınıf öğrencilere) Piyano Müzik Eğitimi Çalışması

Konsol Duvar Dik Stand Portatif Taşınabilir Seyyar Piyano Elektro Dijital Digital Klavye Bilgiler Çalgı Enstrümanı Giriş Piyanosu Çal Nedir Bilgi Sözlük
Konsol Duvar Dik Stand Portatif Taşınabilir Seyyar Piyano Elektro Dijital Digital Klavye Bilgiler Çalgı Enstrümanı Giriş Piyanosu Çal Nedir Bilgi Sözlük

İlköğretim veya daha önceki çağ çocuklarına verilmesi düşünülmüş piyano eğitimi, sadece notalardan veya metotlardan ibaret görülmemektedir. Çocukların sosyal, psikolojik yapıları ile birlikte, ders gibi düşünülmeyen ama kendi içinde rahat davrandığı bir sistem ilişkisinin ve disiplinler arası koordinasyonun olduğu bir model düşünülmektedir. Piyano eğitimi, öğrencinin aldığı genel müzik eğitimi içerisinde, çoksesliliği yaşayabilmesini, duyabilmesini ve uygulayabilmesini sağlayan gerekli davranışların kazanıldığı ve müziği kendisinin yaparak yaşadığı bir süreçtir .

Her çocuk kendine özgü bir yapı ve oluşumu taşımaktadır. Metotlar da yaratıcısı tarafından belirli doğrultuda ve amaçlarla yazılmış eserler olarak düşünülmektedir. Her çocuğun ayrı bir model olduğu ve metotların yazılmış tek bir kaynak olduğu bilgiler doğrultusunda, eğitimcinin yetişme aşamalarında aldığı eğitim içerisinde, dikkat etmesi gerekecek çok sayıda madde bulunmaktadır.

Piyano Müzik Eğitime alınacak çocukta neler Dikkat Alınmalıdır;

  1. Sosyolojik ve psikolojik yapısı
  2. Aile yapısı
  3. Fizyolojik yapısı,
  4. İşitsel analizi,
  5. Dikkat süresi,
  6. İlgi duyduğu her konular
  7. Zafiyetleri ve direnç noktaları,
  8. Piyano ile ilişki durumu
  9. Metotlara olan ilgisi
  10. Tekniği uygulayabilme durumu dikkate alınmalıdır.

 

CEVAP VER