Müzik Öğretmeni, Piyano Ders, Metodları ve  Çalma Teknikleri

0
3337
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı İçerikleri Ve Amacı Nedir Müzik Öğretmeni Piyano Ders Metodları Ve Çalma Teknikleri Konservatuvar Lise Mesleki Eğitim Dersleri Öğrenci Piano Piyanist Hoca
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı İçerikleri Ve Amacı Nedir Müzik Öğretmeni Piyano Ders Metodları Ve Çalma Teknikleri Konservatuvar Lise Mesleki Eğitim Dersleri Öğrenci Piano Piyanist Hoca

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı İçerikleri ve Amacı Nedir?

2006 yılında değiştirilen müzik öğretmenliği Lisans programı ve içeriklerinin birinci amacı; Müzik öğretmeninin piyano literatürünü tanımasının yanında, sınıfta öğrettiği eserlerde eşlik olarak kullanabilmesinin de öğretilmesidir. Bu bilgi ve amaçlar doğrultusunda, piyano dersi; bir müzik öğretmeninin sınıfında kullanabileceği ve ilgi duyan öğrencilere eğitimini verebilecek şekilde bir öğrenme modeli olarak da değerlendirilmektedir.

Lisans programı incelendiğinde;

Birinci sınıf, birinci dönemde; Piyanoda temel duruş ile başlayan ve maddeleri ile, legato ve beş parmak çalışmaları, kolların serbestliği ve iki elin bağımsızlığını sağlayıcı, deşifraj geliştirici, müziksel ifadeler öğretimi ve cümleleme çalışmaları ile bir yarıyıl, dönem bitirilmektedir. Dönemler yükseldikçe, öğrenilmesi düşünülen konularda da detay ve kapasite artmaktadır.

İkinci dönemde, Legato tekniğine staccato tekniği ilave edilmekte, parmak alıştırmaları, dizi ve kadans çalışmaları, deşifre çalışmaları, analiz çalışmaları, müziksel ifade ile ilgili uygulamalar ve seviyelere göre eser çalışmaları ile dönem bitirilmektedir.

Üçüncü dönemde teknik çalışma olarak portato gösterilmekte, diğer dönemlerde gösterilen ve uygulanan bilgilere ilave olarak, arpej ve pedal çalışmalarına yer verilmektedir. Yine seviyelere uygun ulusal ve evrensel eser çalma bulunmaktadır.

Öğrencilerin tercihine göre, Anadal Çalgısı Piyano olmayanların son dönem olarak gördükleri Dördüncü dönemde ise; daha önce işlenmiş olan konulara ilave olarak; pekiştirme çalışmaları, Barok, Klasik, Romantik ve ulusal, evrensel Çağdaş eserler, orijinal metronomuna yakın çalma hedeflenmekte ve Aksak Ölçülerin tanıtımı ile ulusal örneklerin çalınması planlanmaktadır.

Piyano Dersi Dikkat Edeilecek Hususlar Ve Bilgiler. Piyano Ders Nasıl Bir Eğitim Çalışma Olmalıdır. Çalma Çal Sözlük Bilgi Müzik Bilgi Aleti Çalgı Çocuk Müzik Aleti Nedir Bilgi Kimdir
Piyano Dersi Dikkat Edeilecek Hususlar Ve Bilgiler. Piyano Ders Nasıl Bir Eğitim Çalışma Olmalıdır. Çalma Çal Sözlük Bilgi Müzik Bilgi Aleti Çalgı Çocuk Müzik Aleti Nedir Bilgi Kimdir

Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi, hem piyano eğitim programının istenilen başarıyı gösterip göstermediğinin belirlenmesi hem de öğrencilerin piyano dersindeki başarılarının arttırılabilmesi açısından son derece önemlidir.

. Böylece eğitim fakültesinde eğitim alan ve Ana dal Çalgısı Piyano olmayan öğretmen adaylarının piyano eğitimleri bu program ile tamamlanmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, daha önce sıralanan maddeler doğrultusunda çocuk piyano eğitimine bu döneme kadar hiçbir şekilde değinilmeden eğitimlerini faal olarak tamamlamaktadırlar. Mezun olacak öğretmen adaylarının hepsinin piyano seçmediği gerçeğini de düşünerek, sadece Dördüncü sınıf ikinci döneminde Piyano Öğretimi adı altındaki dersin olmasına ve öğretmen olduktan sonraki süreç içerisinde kendilerini geliştirecekleri gerçeğine rağmen, konunun ciddiyeti ve hassasiyeti üzerinde durulması gerekliliği kendini ortaya koymaktadır. Bu ders toplu bir ders olduğundan, uygulama olanağı da her okulda aynı olmadığından dolayı, konunun önemi daha da artmaktadır.

Sadece ders içerikleri açısından bakıldığında, öğretmen adayının kendisini iyi yetiştirmesinin yanında, program ve eğitimi veren akademisyenlerin de bu konuya yaklaşımları önemi daha da güçlendirmektedir.

Yapılan araştırmalarda, öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarının sınavlara yönelik program hazırladıkları ve sınavlardan sonra ise, öğrenme ve öğretim konusunda çalışmadıkları ortaya konmuştur.

“Öğrencilere sadece sınıfı geçmek üzere dönemlik eser verilmemeli, klavyeyi tanıtıcı, öğretici ve parmak tekniğini kuvvetlendiren çalışmalar eksik bırakılmamalı, çeşitli parmak egzersizleri yaptırılmalı ve bu parmak egzersizlerini öğreten doğru başlangıç metotları seçilmelidir.” demiştir.

Küçük Çocuk Piyano Dersi Eğitimi Nasıl Olmalıdır. Dikkat Edilecek Konular. PianoMüzik Eğitimi Başlangıcı Esasları Ve Hedefi. Çocuk özel Ders Kurd Okul
Küçük Çocuk Piyano Dersi Eğitimi Nasıl Olmalıdır. Dikkat Edilecek Konular. PianoMüzik Eğitimi Başlangıcı Esasları Ve Hedefi. Çocuk özel Ders Kurd Okul

Alexsandr BURKARD ile başlayan çalışmalar doğrultusunda, Çift anahtarda (SOL anahtarı ve Fa anahtarı) Orta Do sistemi, Yine çift anahtarda yazılan Paralel Beşli sistemi gibi çalışmalar, 20. Yüzyıl içerisinde gelişip çeşitlenerek, seri metotlar halinde hala kullanılmaktadır. Michael AARON, John THOMPSON, James BASTIEN, CHEASTER, Peter HEILBUT, Hans BODENMANN bu tip metotlara örnek oluşturmaktadır.

İlköğretim düzeyi 1. ve 2. sınıf çocuklarında, nota eğitiminin başında bir takım problemler yaşandığı gözlemlenmiştir. Çocuklarda gözlemlenen problemler şunlardır:

  1. Nota eğitimi almadan önce eseri çalamamaları,
  2. Nota eğitimi başında yaşadıkları karmaşanın isteği köreltmesi,
  3. Nota ile parmak eşleştirmesi problemi nedeniyle yavaş çalmaları,
  4. Nota bilgisi olmadan eseri işitsel olarak kolay anlayamamalarıdır.

İlköğretim düzeyi 1. ve 2. sınıf çocuklarında piyano eğitiminin hedeflenen şekilde yaygınlaşmadığı ve öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde öğretme modelleri tam olarak uygulanmadığı gerçeği doğrultusunda, daha geniş çocuk kitlelerine seslenebilmek üzere bu çalışmada yeni bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışmada konuşmanın ilk öğrenilen unsur olduğundan yola çıkılmıştır. Her çocuğun kulağına aşina olan şarkılar esas olarak alınmıştır. Dört bilindik eser ( Yaşasın Okulumuz, Küçük Kurbağa, Ali Babanın Çiftliği, Happy Birthday) tespit edilmiş ve bu eserler çocuklara ritmik yapıları öğretilerek ve eğitimci tarafından eşlik edilerek, nota eğitimine geçilmeden sadece rakam (1, 2, 3, 4, ve 5) ve renkler (kırmızı ve mavi) kullanılarak çocukların çalmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Böylelikle bu çalışma, çocukların notaların şekil ve isimlerine takılmadan bildikleri eserleri piyano ile daha kolay ve hızlı çalmalarının sağlanmış olması açısından önemlidir.

 

 

CEVAP VER