Müzik Enstrümanları ve Piyanonun Yeri

MÜZİK ENSTRÜMANLARI VE PİYANO Müzik aletleri sesin özelliklerinden yararlanılarak yapılmışlardır. Müzik düzenli frekanslı ses dalgalarıdır. Her bir nota belli frekanslardaki seslerden oluşur. Müzik enstrümanları üçe ayrılırlar...

Konser ve Resital Kavramları

Konser ve resital kavramları nedir Resital yalnızca piyano ile bir kişi tarafından gerçekleştirilen performanstır. İki veya daha fazla kişinin peş peşe piyano çalması konser olur....

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Dışavurumculuk (ekspresyonizm), doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya'da ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl gerçekçilik...

Empresyonizm (izlenimcilik)

Empresyonizm (izlenimcilik) : yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir bir akımdır. Özellikle doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde birtakım izlenim, duygusal iz bırakmasını...

Doğu Müziğini Batı Müziğinden Ayıran Farklar Nelerdir?

DOĞU MÜZİĞİNİ BATI MÜZİĞİNDEN AYIRAN FARKLAR NELERDİR? Doğu müziği toplumun üst sınıflarının müzisyenleri arasında yöntemli ve bilimsel olarak ele alınmıştır. Batı müziği kilise müziği...

Ortaçağ Müziği Nedir? Nasıl Yayılmıştır?

ORTAÇAĞ MÜZİĞİ NEDİR? NASIL YAYILMIŞTIR? Ortaçağ müziği; İsa’nın doğumundan sonra, Ortaçağ olarak isimlendirilen çağda Katolik Kilisesi ile ilgili müziktir. İlk Hıristiyanlık Kudüs’te Yahudi dininin bir parçası...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER