Necil Kazım Akses Kısaca Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

0
5804

Besteci; Necil Kazım Akses Müzik Hayatı, Eserleri ve Besteleri

Besteci (İstanbul 1908). Müzik eğitimine ilkokul yaşlarında başlayarak keman ve viyo­lonsel eğitimi gördü. Darülelhan’da Cemal Reşit Rey’den armoni dersleri aldı. Liseyi bitirdikten sonra, Avusturya Devlet Müzik ve Görsel Sa,natlar Akademisi’nde öğrenim gördü. Joseph Max ve Kleinecke’nin öğrenci­si olduğu bu kurumun komposizyon bölümünü bitirdi (1931).

Prag Devlet Konservatuarı’nın İleri Kompozisyon Bölümü’nde besteci Josef Sulk ve Alo­is Haba’nın öğrencisi oldu (1932 – 1934).

Türkiye’ye dönüşünde Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne öğretmen olarak atandı (1934). Paul Hindemith ile Devlet Konservatuarını kurma ha­zırlıklarına katıldı. Ankara Devlet Konservatuarı Müdürlüğü (1948), Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (1949), Bern ve Bonn Kültür Ateşeliği (1955), Ankara Devlet Operası Müdürlüğü (1971) görevlerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı olarak onurlandırıldı (1971). Emekli olduktan sonra uzman olarak Devlet Konservatuvarı’na komposiz­yon öğretmen atandı. Çeşitli nişanlarla onurlandırılan Necil Kâzım Akses, Klasik Türk Müziği ve halk müziği motiflerini çok sesli müzik tekniğiyle yeniden işleyen ve besteleyen Turk Beşleri’ndendir. Itri’nin Nevakârı Üs­tüne Scherzo (1948), Bir Divandan Gazel (1976) gibi bestelerinde bu eği­lim daha belirgindir.

Ünlü Besteciye 1971 yılında Türk Cumhuriyeti’nin “Devlet Sanatçısı” unvanı verildi.

Akses’in eğittiği öğrencileri arasında Ferit Tüzün, Nevit Kodallı, Bülent Arel ve Erol Erdinç gibi çağdaş besteciler vardı.

Eserleri Nasıl Özetleriz?

Flüt Piyano Sonatı, Minyatürler, Timur, Senfonik Destan, Viyola Konçertosu, Ankara Kalesi, Ballade, On Türkü, Cumhuriyetin 50. Yıl Marşı, Sesleniş, Sololar Geçidi, Şiirlere Müzik, Bir Divandan Gazel, Barış İçin Savaş, İstanbul’la Gönül Veren Ozanlar, Mete, Bayönder.

Necil Kazim Akses Müzik Besteleri, Başlıca Tüm Eserleri Nedir:

1. Prelüd ve fügler (1929),
2. Beş piyano parçası (1930),
3. Piyano Sonatı (1930),
4. Flüt-piyano so­natı (1933),
5. Mete (bir perdelik opera, 1934),
6. Çiftetelli (orkestra için senfo­nik dans, 1934),
7. Minyatürler (1936),
8. Çok seslendirilmiş türküler (1936),
9. Sophokles’in Kral Oidipus oyunu için müzik (1936),
10. Julius Caesar için mü­zik (1936),
11. Konservatuvar marşı (ko­ro ve orkestra için U. Cemal Erkin ile birlikte, 1940),
12. Ankara Kalesi (senfo­nik şiir, 1942), Yaylı çalgılar için üçlü(1945), Yaylı çalgılar için dörtlü(1946),
13. Eşliksiz çoksesli koro kompo­zisyonları (1947),
14. Timur (opera, ta­mamlanamadı, 1956),
15. On piyano par­çası (1946),
16. On Türkü (eşliksiz karma koro için, 1964),
17. Portreler (1965),
18. Senfoni (No. 1, 1966),
19. Konçerto (1969),
20. Yaylı çalgılar için dörtlü “Ağıt Kuartet” (1971)!)
21. Cumhuriyet’in 50. yıl marşı (1973),
22. Sesleniş (1973),
23. Senfonik destan (1973),
24. Sololar geçi­di (Timur operasından, 1974),
25. Şiirlerle müzik (1975),
26. Bir divandan gazel (1976),
27. Viyola, konçertosu (1977),
28. Yaylı çalgılar orkestrası için senfoni
29. Yaylı çalgılar için dörtlü
30. 3. senfoni (1970-1980),’
31. İdil (Solo viyolonsel ve orkestra için.Barış için savaş (senfonik şiir,İstanbul’a gönül veren ozanlar (çoksesli koro için, 1983),
32. 4. Senfoni (1983),
33. Atatürk Diyor ki (1988)

Beste Necil Kazim Akses Four Pieces For Piano No4 Türk Beşleri Piyano Resitali Enstrümantal Solo Fon Müzik Piano Sound Cover Konseri Eserleri Piyanist Classical Music Resital 3
Beste Necil Kazim Akses Four Pieces For Piano No4 Türk Beşleri Piyano Resitali Enstrümantal Solo Fon Müzik Piano Sound Cover Konseri Eserleri Piyanist Classical Music Resital 

CEVAP VER