Piyanonun İcadı ve Tarihi Gelişim Aşamaları

0
3575
Piyanonun İcadı ve Tarihi Gelişim Aşamaları

PİYANONUN GEÇMİŞİ VE TARİHÇESİ

Org ya da organ denilen müzik aleti hariç, piyano en karmaşık müzik aletidir. Piyano; tarih boyunca birçok müzik aletinin birbiriyle karıştırılıp geliştirilmesiyle elde edilmiştir.

Piyano böylesine karmaşık bir müzik aleti olmasına rağmen, ilk şekli “monokord tek kiriş” diye adlandırılan son derece ilkel bir kutu yapısındaydı. Bu kutuda sadece bir tel geriliydi ve skala’nın aralıkları kutunun üzerinde işaretlenmiş bulunuyordu. Eski kutsal kitaplarda da böyle bir müzik aletinin bahsi geçmektedir.

Piyanonun İcadı ve Tarihcesi Gelişim Aşamaları nedir
Piyanonun İcadı ve Tarihcesi Gelişim Aşamaları nedir

M.S. 1000 yıllarında,Guido d’Arezzo adında bir İtalyan bu müzik kutusunun üzerine uygulanmak için sürgülü bir köprü icat etti. Köprünün varlığından yararlanarak başka teller ve anahtarlar ekledi. 16. yüzyılda.sözkonusu müzik aleti yaygın ölçüde kullanılmaktaydı.

Sonradan bu müzik aletinden geliştirilen en zevkli, en hoşa giden enstrüman “klavye” olmuştur. Klavye’de ses, tellerin titreşimleriyle elde ediliyordu. Teller gergin yaylar durumundaydı ve bunların üzerindeki düzleştirilmiş pirinç bir pimle basınç uygulanılmaktaydı. Bu müzik aletinde çalanın isteğine bağlı olarak ses tonunu güçlendirmek ya da düşürmek (azaltmak) imkanı vardı.

Gene buna yakın başka bir müzik aleti daha yapılmış olup, bu alet dikdörtgen biçimindeydi. Dört oktavlı bir anahtar düzeniyle çalınıyordu. 17. yüzyılda başka bir müzik aleti yaygınlaştı. Sözkonusu müzik aleti klavye’den daha büyüktü. Genellikle iki dizi anahtar düzeni vardı. Biçim itibarı ile büyük bir piyanoyu andırıyordu.

Piyanonun İcadı ve Tarihi Gelişim Aşamaları
Piyanonun İcadı ve Tarihi Gelişim Aşamaları

– Piyanonun ilk örneği; 1711’de (bazı kaynaklarda 1709’da) İtalya – Floransa’da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. Cristofori’nin en büyük başarısı, piyano’nun temel mekanik sorunu olan, çekicin tellere vurması anında sesin çekicin etkisi ile sönümlenmemesi ve çekicin çok çabuk bir şekilde tellerden ayrılarak notanın yeniden çalınabilmesi sorununa bir çözüm üretmesidir. Tellerin vurmayla – tuşlara basarak ses vermesi, bunu daha önceki örneklerden ayırıyordu. Tuşlarla ses verme düzeni,önceki örneklerin en büyük sakıncası olan sürtünme sesinin bertaraf edilmesini sağlamıştı. Öldüğü 1732 yılına dek 20 civarında piyano üretti.

– İlk altı oktavlı piyanoyu 1794′te John Broadwood yaptı. 1796′da Erard ilk “kuyruklu piyano”yu geliştirdi.

– Fransız Marius‘un bu çalgıya katkısı, tokmaklı klavseni bulmak oldu.

– Saksonya’lı Silbermann ise, Schröter‘ in çekiç sistemini geliştirdi ve Bach‘ın da değerli öğütlerinden yararlanarak, klavyenin tüm ses genişliğinde eşit bir ötüm elde etmeyi başardı.

– Augsburg’ da org yapımcısı Johann Anderas Stein (1728-1792) Alman veya Viyana usülü denen mekanizmalı piyanolar meydana getirdi.

1789‘da Stein, ayrıntıları belirtmek için kullanılmakta olan dizliklerin yerine pedal koydu. Andreas ve torunu Johann Baptist Streicher (17961871), piyanonun yapısını (Beethoven‘in arzusu üzerine) daha sağlamlaştırdı ve ikinci bir ötüm kapağı ekleyerek daha dolgun bir ses sağladı.

Piyanonun Çalışma Mekanizma Şeması, Parçaları ve Kısımları
Piyanonun Çalışma Mekanizma Şeması, Parçaları ve Kısımları

– Piyano sanayinin gerçek kurucusu Alman Zumpe‘ dir, “kılavuzlu” denen mekanik piyanoyu gerçekleştirdi.

– İlk düz piyanoyu, 1789′ da İrlandalı William Southwell yaptı.

Sebastian Erard 1822‘de piyano yapım tekniğini geniş ölçüde etkileyen bir yenilik getirdi (ikili itme dilleri).

Henri Pape, çapraz tel ve keçeli çekici buldu.

James Thom, ekleme demir çatıyı kurdu.

CEVAP VER