Devlet ve Özel Konservatuvarlar İçin Hazırlık Kursları

0
1546
Devlet ve Özel Konservatuvarlar İçin Hazırlık Kursları

Türkiyedeki Tüm Devlet ve Özel Konservatuvarların, Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Üniversitelerin Modern Dans bölümlerinin giriş sınavlarında yapılan değerlendirmelerde şu kriterler önemlidir:

Müzik bölümleri için;

Sınav komisyonu tarafından piyanoyla çalınacak

  • Tek ses, iki ses, üç ses, dört ses sorularını doğru yanıtlayabilmek
  • Piyanoyla çalınacak ezgileri sesle tekrarlayabilmek, el vuruşları ile verilecek ritimleri tekrarlayabilmek, müzik yeteneğini, müzikal duyuş, kavrayış ve hafızasını belirlemek üzere sınav komisyonu tarafından yapılacak benzeri testlerde başarılı olmak
  • Yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal, zihinsel, duygusal vb.) olumlu izlenim bırakmış olmak.

Klasik Bale ve Modern Dans bölümleri için;

Klasik Bale ve Modern Dans bölümleri Sınav Hazırlama Kursları -
Klasik Bale ve Modern Dans bölümleri Sınav Hazırlama Kursları –

Vücut yapısı arızasız ve baleye yatkın olmak, ezgileri ve ritimleri ayırt edebilme kabiliyetine sahip olmak, yapılacak mülakatta, Klasik bale, dans eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal, zihinsel, duygusal vb.) olumlu izlenim bırakmış olmak gereklidir.

Tiyatro bölümü için;

1. AŞAMA ( Baraj Sınavı)

Sahne:

Adayın kendi hazırlayacağı istediği dönem ve yazara ait bir dram ve komedi tiradı sahnelemesi istenecektir.

Hareket (Bedensel Yeterlilik):

Adaylara 10 ar kişilik gruplar halinde Tiyatro sanatçısında olması gereken bedensel yeterliliği ölçecek uygulamalar yaptırılacaktır.

Kulak, Ses ve Ritm:

Adaya tek ses, çift ses ezgi, ritm tekrarlama ve teatral ses kalitesini ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırılacaktır.

Doğaçlama:

Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.

Diksiyon (Sözlü ifade)

Adayın kendi hazırlayacağı ( şiir-fıkra vb. ) bir eseri ezberlemiş olarak sunması istenecektir.

2. AŞAMA (Kesin Kabul Sınavı)

Adayın 2.Aşama sınavına girebilmesi için 1.aşama (Baraj) sınavını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

Sınav Jürisi tarafından sınav günü adaylara dağıtılacak olan parçalar (tirat) 2 saat içerisinde hazırlanıp jüriye sunulacaktır.

Doğaçlama

Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.

Genel Kültür

Tiyatro Kültürü ile ilgili yazılı bilgi yoklaması yapılacaktır.

Özel Kurslarda , Devlet Konservatuvarlarına , Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği ve Modern Dans bölümlerine , yetenek sınavı ile öğrenci alan tüm eğitim kurumlarına girmek isteyenler için Kulak Eğitimi, Solfej, Klasik Bale, Modern Dans ve Tiyatro dersleri verilmektedir.

CEVAP VER