Piyano Çalma Tekniğinde Gamların Önemi

0
1686
PİYANO ÇALMA TEKNİĞİNDE GAMLARIN ÖNEMİ - girls playing piano together

Güzel Piyano Çalmak İçin Teknik Geliştirmede  Tekniğinde Gamların Önemi

Teknik gelişmenin en destekleyici yardımcıları rutin gam, arpej, etüt ve egzersizleri kapsayan çalışmalardır.

Teknik gelişimi sağlama ve teknik zorlukları ortadan kaldırmak için gamların bilinçli bir şekilde önemle çalışılması gereklidir. Aynı zamanda gamların ve akorların

öğrenilmesi teorik bilgilerin daha iyi kavranmasına yardımcı olmaktadır.

Rus piyano eğitimcilerine göre gamların önemini şöyle ifade etmektedir: “Bir sporcu için halter, bar, kantar taşı gibi araçlar ne kadar önemli ise, bir piyanist için de gamlar o kadar

önemli çalışma araçlarıdır.

Bir Rus piyaniste göre, gamların önemini vurgulamak için öğrencilerine sık sık tekrar ettiği unutulmaz bir cümlesi vardır: “Her gün yenilmesi gereken gıdamız ekmek gibi piyanistin

ekmeği de gamlardır.” Gilels’in kendisinin de gamları her gün çaldığı bilinmektedir

C.Czerny’nin de belirttiği gibi gamlar günümüzde veya asırlar önce yazılmış olan tüm parçalardaki her pasaj ve her melodinin oluşturulması için kullanılan temel araçlardır.

Piyanist ve eğitimci L.Pamir de, gam çalışmalarının önem ve yararına dikkat çekmektedir.

Bu çalışmalar sonucunda piyano tekniğinde ses kalitesi, ses eşitliği, ses rengi çeşitliliği, hız gelişimi gibi beceriler geliştirilir.

Gamlar, baş parmak tekniğinin tüm sorunlarını kapsadığı gibi, baş parmak geçidi, bilek, önkol ve üst kol hareketlerinin de bu işleve katılmasını Sağlar.

Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler

Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler
Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler

Gamların sadece piyano eğitiminde değil, başka çalgılarda da çalışılması çok önemlidir.

Ünlü kemancı “Bach’ın “Chaconne”u veya Mendelssohn’un Keman Konçertosunu çalmağa kalkışan bazı öğrencilerin, basit bir gamı usulüyle çalmaktan aciz olduklarına defalarca tanık olduğunu üzülerek söylemektedir.”

Yukarıda da belirtildiği gibi gamların önemi ve yararları bilinip kabul edilmesine rağmen “Ünlü piyanistler arasında bile gamları hiç çalışmayanlar veya önemsemeyenler de olmuştur.

Bu yüzden mutlaka gamların çalışılması veya bu kadar üzerinde durulması gerekli midir?” gibi sorularla da karşılaşılmaktadır.

Gerçekten de ünlü piyanistler arasında böyle örnekler görülmüştür.

Örneğin 20.y.y. Rus piyanisti S.Richter’in gamları neredeyse hiç çalışmamış olması çok şaşırtıcıdır. Ama, bu çok sıra dışı bir durumdur. Richter gibi diğer bir ünlü piyanist, H. Neuhause’un hocası L.Godovsky’nin öğrencilik yıllarında gamları hiç çalışmamış olmasına rağmen onları inanılmaz parlaklıkla, eşitlikle ve hızla çaldığı bilinmektedir.

Bu iki örnekten şöyle bir sonuca varılabilir. Çalıştıkları eserlerde karşılarına çıkan gamları çalan piyanistler daha sonra onları en ideal şekilde icra edebilmektedirler. Bu başarının esas sırrı piyanistin çalıştığı zaman dikkatini müzikalite ve akıcılık üzerine yönlendirmesidir.

Fakat, buna benzer çok özel, farklı, olağandışı durumlar genel piyano eğitimine örnek teşkil etmemelidir.

Çünkü, her piyano dersi alan öğrencinin ileride Richter ve ya Godovsky gibi üst düzeyde bir piyanist olup olamayacağı tartışma konusudur.

öncelikle gamlar olmak üzere, arpejler, akorlar ve bu teknikleri içeren alıştırma ve etütler titizlikle çalışılmalıdır
öncelikle gamlar olmak üzere, arpejler, akorlar ve bu teknikleri içeren alıştırma ve etütler titizlikle çalışılmalıdır

Zaten günümüzde konservatuarlarda piyano eğitiminin içeriğinde gamların öğretimine zorunlu olarak yer verilmektedir.

Hiç şüphesiz ki, üstün yetenekli, harika çocuklara program dışı farklı bir eğitim-öğretim programı uygulanabilir. Burada söz konusu edilen müziğe yetenekli, piyano eğitimi alan çocukların durumudur. Bu nedenle sistematik, günlük çalışma içinde gamlara mutlaka yer ve önem verilmelidir.

Gam tekniği paralel, zıt (ters yönde) ve karşılaşan gamlar; seslerin eşitliğini sağlama, elleri esnek kullanma, kaliteli, derin ve yoğun ses elde etme gibi becerileri kapsar. Parmakların

kuvvetlenmesi ve gelişimi için öncelikle gamlar olmak üzere, arpejler, akorlar ve bu teknikleri içeren alıştırma ve etütler titizlikle çalışılmalıdır

CEVAP VER