Çocuklar Niçin Piyano ve Müzik Çalma Eğitimi Almalıdır?

0
1510
Çocuklar Niçin Piyano ve Müzik Çalma Eğitimi Almalıdır?

Çocuklar Müzik ve Piyano Eğitimi Etkisi için yapılan Araştırmada ilginç Sonuçlar bulunmuştur.

Hem beyni, hem bedeni çalıştıran piyano notaları algılayan beynin, tuşlara dokunan parmaklara, pedallara basan ayağa emir vermesiyle bir koordinasyon oluşturur. Bu da beynin birden fazla bölgesini çalıştırarak çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağlar. Piyano her zaman büyük bestecilerin en yakını olmuştur bu yüzdendir ki piyano için yapılan besteler ciltler tutar. Çıkan seslerin piyano üzerinde hazır bulunmasından dolayı çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren piyano eğitimine başlayabilmektedirler.

ders-kurs-piyanist-piyano-nedir-bilgi-sozluk-giris-piano-piyanolari-piyanosu-kuyruklu-site-vikipedi-ne-demek-nasil-okul-dersleri-ozel-hoca-ogretmen
Çocuklar Müzik ve Piyano Eğitimi Etkisi için yapılan Araştırmada ilginç Sonuçlar bulunmuştur.

1­) Rauscher, Shaw, Levine, Wright, Dennis ve Newcomb, 1996 yılında üç­dört yaşlarındaki yetmişsekiz çocuğu incelediler ve onları dört gruba ayırdılar.

Otuz dördü özel piyano dersi, yirmisi özel bilgisayar dersi, geri kalan yirmi dördünden onu özel şarkı dersi alırken, on dördüne de hiç ders verilmedi. Deney altıay sürdü. Çocukların yaşlarına uygun dört standart test, deneyin başında ve sonunda çocuklara uygulandı. Testlerde, piyano dersi alan çocukların, mantıksal hafızalarının ve algılama yeteneklerinin ciddi şekilde geliştiği görüldü.

Küçük Çocuklar Neden Piyano Müzik Çalma Eğitimi Almalıdır?
Küçük Çocuklar Neden Piyano Müzik Çalma Eğitimi Almalıdır?

2­) On yedi farklı ülkede, on dört yaş grubunda, fen bilimleri okuyan öğrenciler arasında yapılan araştırmada, ilk üç ülke sıralaması, Macaristan,Hollanda ve Japonya olarak çıkmıştır. İlginç olan, bu üç ülkenin de, eğitim programlarına, ana okulundan üniversiteye kadar düzenli müzik eğitimi Koymuş olmalarıdır. Özellikle Macaristan, çok değerli eğitimci / besteci Zoltan Kodaly’ın çizdiği yöntemle hazırlanmış bir eğitim programını, 1960’lardan itibaren uygulamaktadır. Günümüzde Macaristan’da, ilkokul üçüncü sınıfa gelmiş öğrenciler içinde, solfej yapamayan ya da bir şarkıyı doğru olarak söyleyemeyen öğrenci yok gibidir. Macar öğrencilerinin, matematik ve diğer bilimlerdeki başarıları göz kamaştırıcıdır. Sıralamada ikinci olan Hollanda, düzenli müzik eğitim programına 1968’de başlamış, Japonya da, bu iki ülkenin deneyimlerini özümseyerek kendi müzik eğitim sistemini oluşturmuştur.

3­) Benzer bir başka araştırma, yüksek teknoloji şirketlerinin merkezi durumunda olan Amerikan Silikon Vadisi’nin (Silicon Valley), teknik Tasarımcıları ve mühendisleri arasında yapılmıştır ve bunlar içinde, önde gelen yöneticilerin tamamına yakınının müzikle doğrudan ilgilenen amatör müzisyenler olduğu saptanmıştır.

4­) Amerika Birleşik Devletleri’nde, en yüksek akademik başarıya sahip okulların, günlük aktivitelerinin %20 – 30’unu sanat aktivitelerine ayırıyor Olmaları dikkate değerdir ki bunların içinde müziğin önemli bir yeri vardır. 1984 yılında tüm akademik göstergeleri başarısız olan St. Augustine Bronx İlkokulu, uyguladığı yoğun müzik eğitimi programının ardından, günümüzde başarı oranını %90’lara çıkartmıştır.

Çocuklar Neden Müzik Çalma Eğitimi Almalıdır?

cocuk-kucuk-piyano-nedir-ne-demek-cesitleri-kimdir-bilgi-sozluk-piyanist-piyanolar-nota-muzik-sag-sol-el-sol-fa-do-anahtari-yorum-akustik-5
Çocuklar Neden Müzik Çalma Eğitimi Almalıdır?

Özetle: Doğadaki tüm güzelliklerin davetine açık olan çocukların, kişiliklerinin şekillenmeye başladığı yıllarda tanışacakları farklı sanat etkinliklerinden olumlu olarak etkilendikleri açıktır.

Tüm bu sanat dalları arasında hiç kuşkusuz, müziğin ayrıcalıklı bir yeri vardır.

Çocukların

  • fiziksel,
  • bilişsel ve
  • sosyal gelişimleri için eğitimciler, erken yaşta edinilen olumlu Müzik Çalgı Eğitimi gibi  müzikal deneyimlerin önemini vurgulamaktadırlar.

CEVAP VER