Doğu Müziğini Batı Müziğinden Ayıran Farklar Nelerdir?

0
4098
DOĞU MÜZİĞİNİ BATI MÜZİĞİNDEN AYIRAN FARKLAR NELERDİR?

DOĞU MÜZİĞİNİ BATI MÜZİĞİNDEN AYIRAN FARKLAR NELERDİR?

 • Doğu müziği toplumun üst sınıflarının müzisyenleri arasında yöntemli ve bilimsel olarak ele alınmıştır. Batı müziği kilise müziği olarak yayılmıştır.
 • Doğu müziğinde her sınıfın farklı bir deyişi vardır. Müzik, melodi, çalgı, vb. farklılık gösterir. Batı müziğinde amaç, insan ruhunu sonraki yaşama hazırlamaktır. Ortak bir teori vardır. Çalgı klavsen, org ve daha sonra piyanodur.

  Ortaçağ Müziği Nedir
  DOĞU MÜZİĞİNİ BATI MÜZİĞİNDEN AYIRAN FARKLAR NELERDİR?
 • Doğu müziğinin en önemli özelliği insanı şaşırtan durağanlığı, değişim karşı koyması ve ağırlığıdır. Bu müzik genel olarak çok az değişime uğramıştır. Batı müziği kilise müziği ve din dışı müzik olarak büyük çeşitlilik göstermektedir, önemli değişikler olmuştır. Çoksesliliğe dönüşüm ve beraberinde yeni ritim ve ölçü teknikleri gibi.
 • Doğu müziği (Arap, İran, Türk müziği) o yüzyıldaki uygulamalara halen bağlıdır.
 • Ortaçağ Müziği Nedir
  Müzik Nedi

  Doğu müziğinde müslüman kitaplarında adı geçen enstrümanları kullanır. Tef, ud, ney, tambur gibi. Halk müziğinde bu enstrümanlar çok az kullanılır.

 • Doğu müziği insan sesi müziğidir. Şarkı müziğinde temel ilke ezgidir. Bu yüzden bu ezgiler Batı müziğinden çok daha inceliklere ulaşmıştır.

CEVAP VER